הנהלת בית הכנסת

הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר - רב הקהילה

טל: בית 025353678, משרד 025353655, נייד 0525665652

דוא"ל: aviner@neto.net.il

מייקל שומכר

מייקל שומכר - יושב ראש

טל: בית 025354369, נייד 0526130910

דוא"ל: michael@tfcf.ca

ינקי פרידמן

ינקי פרידמן - מזכיר

טל: בית 025353552, נייד 052830800

דוא"ל: yankif@gmail.com

שי פרץ

שי פרץ - גבאי ונציג ציבור

טל: בית 0773330765, נייד 0525665302

דוא"ל: peretzshai@gmail.com

שי הלפרין

שי הלפרין - גבאי

טל: בית 0773500445, נייד 0528119345

דוא"ל: shaihalp@gmail.com

נתן וייס

נתן וייס - גבאי

טל: בית 0772347338, נייד 0532354567

דוא"ל: nweiss@briahs.com

אילן כהן

אילן כהן - גבאי

טל: בית 0777900264, נייד 0547407031

דוא"ל: ilan.cohen38@gmail.com

בריאן פרידמאן

בריאן פרידמאן - גבאי

טל: בית 0542388642, נייד 0542388642

דוא"ל: bjfriedm@gmail.com

אבי לוין

אבי לוין - גבאי ומנהל אתר ביה"כ

ג'ודי ריבץ

ג'ודי ריבץ - נציגת ציבור הנשים

טל: בית 026483163

דוא"ל: abaima123@gmail.com

ג'פרי מרכוס

ג'פרי מרכוס - מרכז פעילות כספית

טל: בית 025352374, נייד 0507578181

דוא"ל: geffreym@netvision.net.il

שמוליק כץ

שמוליק כץ - מרכז התחזוקה

טל: בית 025354252

דוא"ל: shkatz@netvision.net.il

מייקל שומכר

מייקל שומכר - גזבר

טל: בית 025354369, נייד 0526130910

דוא"ל: michael@tfcf.ca

ישראל שפיצר

יצחק לנדסמן - רואה חשבון

טל: משרד 025354368, נייד 0505978211

דוא"ל: landesman@goldmail.net.il

אריה וייס

אריה וייס - יועץ המשפטי

טל: בית 025353242, משרד 026245491, נייד: 0507834401

דוא"ל: arie.gwlaw@bezeqint.net

ציון כהן

ציון כהן - ועדת ביקורת

טל: בית 025901339

דוא"ל: tzionco@walla.co.il

יעקב טברסקי

יעקב טברסקי - ועדת ביקורת

טל: בית 025351406

דוא"ל: jacob.twersky@gmail.com

ברוך ברנר

ברוך ברנר - נציג ציבור

טל: בית 025351388, נייד 0544636410

דוא"ל: bbraner@ybm.org.il

ברוך פלסקו

ברוך פלסקו - נציג ציבור

טל: בית 0774101892, נייד 0543381892

דוא"ל: plaskowb@hotmail.com