תרומות ודמי חבר

אפשר לתרום לבית הכנסת פני שמואל/מעלה נבו, לשלם דמי חבר או לשלם עבור השימוש באולם מרכז הקהילתי בכל אחת מבין הדרכים הבאות: